Mức lương cơ sở tăng 1.8 triệu đồng được trình Chính phủ

Mức lương cơ sở được Bộ Nội vụ dự kiến sẽ trình bày cho Chính phủ về nghị định quy định mức lương cơ sở đối với các cán bộ, công nhân viên chức và lực lượng vũ trang trong tháng 3 năm nay.

Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 32/QĐ-BNV về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngay trong năm 2023.

Mức lương cơ sở được trình Chính phủ vào tháng 3 năm 2023

Theo đó, trong năm 2023 tới đây Bộ Nội vụ sẽ trực tiếp chỉ trì thực hiện một số chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật rất đáng chú ý như: Trình bày cho Chính phủ Nghị định yêu cầu chi tiết thi hành một số những điều của Luật Thi đua, Khen thưởng trong năm 2022 vào tháng 7 năm 2023;

Nghị định về chính sách thu hút và trọng dụng những nhân tài vào cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trong tháng 10 năm 2023.

Múc lương cơ sở được trình chính phủ
Múc lương cơ sở được trình chính phủ

Bộ này cũng dự định thực hiện trình Chính phủ Nghị định về vị trí việc làm và những biên chế công chức vào tháng 7 năm 2023; Nghị định về các cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động chuyên chịu trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trong tháng 4 năm 2023.

Đáng chú ý hơn cả chính là Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ Nghị định quy định mức lương cơ sở với cán bộ, công nhân viên chức và lực lượng vũ trang vào tháng 3 năm 2023.

Hiện nay, việc thực hiện mức lương cơ sở vẫn được áp dụng trong Nghị định 38/2019/NĐ-CP là 1.490.000 đồng/tháng. Sau khi Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc dự toán ngân sách nhà nước trong năm 2023, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, mức lương cơ sở đã tăng lên trong mức 1,8 triệu đồng/tháng.

Theo đó, các Bộ, các ban ngành cơ quan trung ương thực hiện cơ chế tạo ra nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo quy định của nhà nước; trong đó phạm vi, tỷ lệ trích số thu được để lại phải được thực hiện theo quy định.

Khi thực hiện phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc phải cần xác định tiết kiệm từ 10% chi thường xuyên tăng thêm năm 2023 so với năm 2022 dành cho việc cải cách tiền lương. Trừ các khoản tiền lương, phụ cấp cho  các khoản đóng góp theo mức lương cơ sở…), đảm bảo không thấp hơn mức lương cơ sở mà Bộ Tài chính giao.

Thông tin liên quan đến cải cách tiền lương trong năm 2023

Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, các thành phố khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho ngân sách cấp dưới cần phải xác định dành tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên có trong năm 2023 theo quy định để có thể thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2023.

Nguồn thực hiện trong việc cải cách tiền lương năm 2023 của các địa phương gồm có 70% tăng thu ngân sách địa phương tại năm 2022 cần thực hiện so với dự toán. Không kể thu tiền sử dụng đất, sử dụng xổ số kiến thiết. Hay tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường. Hay là trong giải phóng mặt bằng… đã được Thủ tướng Chính phủ bàn giao.

Mức lương mới sự kiến tăng 725.400 đồng
Mức lương mới sự kiến tăng 725.400 đồng

Nguồn để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2022 còn dư cần chuyển sang; 10% cho việc tiết kiệm chi thường xuyên (trừ cho các khoản tiền lương, phụ cấp  có theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ của nhà nước) dự toán vào năm 2023 đã được cấp có thẩm quyền bàn giao

Sử dụng tối thiểu khoảng 40% số thu được để lại theo chế độ tại thời điểm trong năm 2023. Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ y tế khám, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu trong khoảng 35%.

Thông tư đã nêu rõ, các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm trong việc đầu tư và chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập cần tự đảm bảo chi thường xuyên. Các cơ quan được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện các cơ chế tự chủ tài chính. Như các đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên hơn hoặc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm việc chi thường xuyên.

Các cơ quan, các đơn vị được cấp có thẩm quyền bàn giao khoán kinh phí trong khi tự bảo đảm tiền lương: Đơn vị được quyết định tỷ lệ nguồn thu phải trích lập để có thể tự tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương và cần tự đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện trong việc cải cách tiền lương.

Kết Luận

Ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ trong nhu cầu điều chỉnh tiền lương tăng thêm ở các Bộ, các cơ quan trung ương và các địa phương ngân sách còn khó khăn sau khi đã cân đối các nguồn điều chỉnh tiền lương mà chưa thể đáp ứng đủ những nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định.

Bài viết tham khảo :

Tin tức liên quan

Back to top button