James Rodriguez cũng đã tỏa sáng đúng lúc để gỡ hòa cho Colombia

Back to top button